Kredyt mieszkaniowy – co to w ogóle jest?
Kredyt mieszkaniowy – co to w ogóle jest?
2 listopada 2020
OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę
OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę
19 marca 2021
Kredyty Katowice - które najlepsze?

Kredyty Katowice - które najlepsze?

Kredyty są bardzo popularnym sposobem na uzyskanie pieniędzy potrzebnych na remont mieszkania, kupno domu, samochodu, sprzętu AGD lub RTV, wakacje z rodziną lub rozkręcenie własnego interesu.

Banki oferują swoim potencjalnym klientom kredyty i pożyczki różnego rodzaju. I choć każdy z nas wie mniej więcej czym jest kredyt i kim jest kredytobiorca, nie każdy orientuje się, jakiego rodzaju kredyt może zaciągnąć i od czego zależy, jaki kredyt zostanie nam udzielony.

A każdy potencjalny kredytobiorca ma do wyboru szereg produktów tego typu. W zależności od tego, na jaki cel planujemy zaciągnąć w banku zobowiązanie, możemy wybrać różne: kredyty gotówkowekredyty konsolidacyjnekredyty inwestycyjnekredyty mieszkaniowe i kredyty samochodowe.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Katowicach oraz na terenie całego Śląska

Telefon: +48 533 88 78 78

Kredyty Katowice - które najlepsze?
Kredyty Katowice – które najlepsze?

Jeśli chcemy jako zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania użyć nieruchomości, możemy złożyć w banku wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego.

Rodzaj kredytu zależy także od tego, kto chce otrzymać tą drogą dodatkowe środki. Banki oferują specjalne kredyty dla firm, a dla młodych ludzi, którzy pragną się kształcić, jednak nie mają na to wystarczających funduszy, powstały kredyty studenckie.

Na to, jaki kredyt będziemy mogli w banku otrzymać, największy wpływ ma to, na co chcemy przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki co jest poręczeniem zaciągniętego przez nas zobowiązania.

Jeśli chcemy zaciągnąć w banku kredyt musimy liczyć się z pewnymi formalnościami. Przede wszystkim od potencjalnego kredytobiorcy wymagane jest zgromadzenie różnych dokumentów: potwierdzających nasze dane, mówiące o uzyskiwanych dochodach, zdolności kredytowej.

Jeśli decydujemy się na zaciągnięcie kredytu, musimy liczyć się z dodatkowymi opłatami, jakie nałoży na nas bank. Poza kwotą oprocentowania, często kredytobiorca musi także uiścić opłatę związaną z prowizją. W dobie kryzysu i wysokiego ryzyka, banki wymagają także wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy.

Decydując się na zaciągnięcie kredytu, przeglądnijmy wiele ofert banków i wybierzmy tę najbardziej korzystną, opartą na najlepszych warunkach.

Co to jest kredyt?
Co to jest kredyt?

Co to w ogóle jest kredyt?

Środki masowego przekazu zalewają nas ogromną ilością reklam kredytów różnego rodzaju, oferowanych przez różne, mniejsze i większe banki, na różne cele i na różnych warunkach. Czym jest jednak kredyt?

Kredyt jest to przekazanie środków pieniężnych przez bank, czyli kredytodawcę klientowi, czyli kredytobiorcy lub na wskazany przez klienta rachunek, np. sprzedawcy towaru, wykonawcy usługi. Kredytem nazywa się także długi pieniężne zaciągnięte w banku na określony cel i czas, na określony procent.

Udzielanie kredytów należy do jednych z podstawowych zadań instytucji, jakimi są banki. Kredyt udzielany jest kredytobiorcom na podstawie złożonego w banku wniosku kredytowego i dokumentów poświadczających dochody klienta. Bank, by udzielić kredytu, musi właśnie na podstawie tych dokumentów ocenić zdolność kredytową wnioskodawcy. Od tego, czy bank wyda pozytywną opinię w tej kwestii zależy, czy otrzymamy kredyt, o jaki się staramy.

Zdolność kredytowa oznacza zdolność kredytobiorcy do spłacenia zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami w określonym czasie. Każdy kredyt, czy to kredyt gotówkowy czy kredyt konsolidacyjny, udzielany jest na określony czas, a także na określony procent.

W czasie wyznaczonym w umowie przez bank, kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić pieniądze pożyczone od banku wraz z należnymi odsetkami. Umowa kredytowa, w przypadku kredytów takich jak kredyt hipoteczny czy kredyt samochodowy musi zawierać także cel, na jaki mogą zostać przekazane środki uzyskane z kredytu.

Udzielenie przez bank kredytu może przybierać różne formy. Może polegać np. na przelaniu na rachunek bankowy kwoty na jaką został zaciągnięty kredyt lub jego części, w takim przypadku potrąca się należne odsetki od razu. Innym sposobem jest pokrywanie przez bank dyspozycji jednostki do ustalonej wysokości.

Przed podpisaniem umowy kredytowej zwróćmy szczególna uwagę na kwotę kredytu, całkowity jego koszt, czyli kwotę odsetek umownych, prowizji, ubezpieczenia, dodatkowych opłat itp., długość okresu kredytowania, czyli liczbę rat kredytu, oprocentowanie, termin odstąpienia od umowy i jego warunki, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Kto to jest kredytobiorca? Doradca Finansowy z Katowic wyjaśnia
Kto to jest kredytobiorca? Doradca Finansowy z Katowic wyjaśnia

Kim jest kredytobiorca?

Kredytobiorca jest to każda osoba, która zaciągnęła w banku, lub innej instytucji zobowiązanie finansowe zwane kredytem.

Różnego rodzaju kredyty oferowane przez bank przeznaczone są dla osób w różnym wieku, o różnych dochodach i pracujących na różnych stanowiskach. Kredyty różnego rodzaju, czy to kredyty mieszkaniowe, kredyt hipoteczny czy też kredyty konsolidacyjne, a także kredyt gotówkowy mogą został przyznane różnym osobom.

Jednak niektóre rodzaje kredytów skierowane są do określonych osób, czy też podmiotów. Dzieje się tak w przypadku kredytów dla firm i kredytów dla studentów.

Kredyt przeznaczony jest praktycznie dla każdego. Jednak podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić osoba, która stara się o przyznanie takiego świadczenia, jest posiadanie zdolności kredytowej, czyli posiadanie stałego źródła dochodu, które będzie gwarantowało spłatę zaciągniętego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami w określonym w umowie czasie.

Kredytobiorcą może stać się więc przede wszystkim osoba fizyczna, która otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Kredyt przyznany może zostać także osobie zatrudnionej na podstawie umów cywilno-prawnych, a także kontraktów. O kredyt mogą także starać się emeryci i renciści, a także osoby, które uzyskują świadczenia przedemerytalne.

O kredyt w banku mogą także starać się osoby prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, czyli zarówno osoby prowadzące książkę przychodów i rozchodów, jak i osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy lub rozliczające się w formie karty podatkowej. Kredytobiorcami mogą także stać się osoby uzyskujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy, a także rolnicy.

O różnego rodzaju kredyty mogą także starać się spółki cywilne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, a także spółki prawa handlowego.

W momencie podpisanie umowy kredytowej, automatycznie stajemy się kredytobiorcami i jesteśmy zobowiązani do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w umowie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów w Katowicach oraz na terenie całego Śląska

Telefon: +48 533 88 78 78

1 Comment

  1. Kamila pisze:

    Najlepszy kredyt to najtańszy kredyt ;))