Bezpieczny kredyt 2% Katowice – bezpłatna pomoc

W dzisiejszych czasach, zakup pierwszego mieszkania jest wyzwaniem dla wielu osób, zwłaszcza dla młodych. Rosnące ceny nieruchomości i drożejące kredyty często sprawiają, że jest to marzenie trudne do zrealizowania. Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało program dopłat do kredytu mieszkaniowego, znanego jako "Bezpieczny Kredyt 2%".

Działamy na terenie całej Polski - zapraszamy do współpracy

Bezpłatna pomoc przy Kredycie 2%

Zadzwoń do Nas!
+48 533 88 78 78

Bezpieczny kredyt 2% - dla kogo jest przeznaczony?

Program "Bezpieczny Kredyt 2%" jest skierowany do osób do 45. roku życia, które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich. Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Bezpieczny Kredyt 2%
gov.pl

Jak działa dopłata do kredytu w programie Bezpieczny Kredyt 2%?

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Dla przykładu, małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%. W okresie 10 lat dopłata ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.

Jak Ekspert Finansowy w Katowicach może pomóc z kredytem 2%

Ekspert Finansowy w Katowicach, może pomóc Ci w procesie uzyskania kredytu 2% w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy na temat rynku kredytowego, eksperci finansowi są w stanie doradzić klientom, jakie są najkorzystniejsze oferty kredytowe dostępne na rynku. Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o kredyt 2% jest ocena zdolności kredytowej klienta. Ekspert finansowy może pomóc w tym procesie, analizując dochody i wydatki klienta, aby określić, jaką kwotę kredytu klient jest w stanie spłacić. Następnie, ekspert finansowy może pomóc klientowi w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej. W ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł, a w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Ekspert finansowy może pomóc klientowi porównać różne oferty kredytowe, aby znaleźć tę, która najlepiej spełnia jego potrzeby. Wreszcie, ekspert finansowy może pomóc klientowi w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów do ubiegania się o kredyt i przeprowadzić go przez cały proces kredytowy. Jednak warto pamiętać, że program Bezpieczny Kredyt 2% ma pewne ograniczenia. Na przykład, osoby korzystające z kredytu muszą zamieszkać w nabytym mieszkaniu w ciągu dwóch lat, co wyklucza możliwość kupna mieszkania w celu wynajmu.

Potrzebujesz pomocy w procesie ubiegania się o Kredyt 2 procent? Skontaktuj się z nami! Działamy bezpłatnie!

+48 533 88 78 78

Kredyt 2 procent - Q&A

Ile wyniesie rata kredytu 2%?
Rata kredytu z dopłatą wyniesie około 2,8 tysięcy złotych. Po 10 latach, kredytobiorca, który wziął udział w programie, będzie spłacał kredyt ze stałą ratą kapitałowo-odsetkową, która będzie wynosić 3. 172, 74 zł.
Czy kredyt 2% można nadpłacać?
W pierwszych trzech latach, będzie można nadpłacać kredyt 2 procent, istnieją jednak pewne warunki. Przede wszystkim łączna wysokość spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty, nie będzie mogła przekraczać w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty danego kredytu.
Kredyt 2 procent od kiedy?
Program Bezpieczny kredyt 2% ruszy w lipcu 2023 roku, od tego momentu będzie można ubiegać się o dofinansowanie na zakup nieruchomości.
Czemu kredyty idą w górę?
Podniesienie stóp procentowych jest spowodowana wysoką inflacją w Polsce.
Kredyt 2 procent warunki
Osoby, które mogą ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2% muszą mieć maksymalnie 45 lat i do momentu otrzymania kredytu, nie mogą być właścicielami żadnego lokalu mieszkalnego (w tym domu jednorodzinnego).
Jak otrzymać kredyt 2 procent?
Program zakłada, że kredyt może zostać udzielony, jeśli w dniu złożenia wniosku, kredytobiorca nie posiada innego kredytu hipotecznego ani nie posiada prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.