Faktoring Katowice Śląsk – bezpłatne porównanie

Oczekujesz na płatności od kontrahentów, a musisz zakupić niezbędny sprzęt do firmy? Duży kontrahent nie zapłacił za fakturę, której termin płatności upłynął? Na tego typu problemy polecamy faktoringi dla firm. 

W ramach prowadzonych przez nas usług oferujemy porównywanie ofert faktoringowych. Współpraca z instytucjami bankowymi na terenie całej Polski daje klientowi szereg możliwości i dopasować. Z uwagi na różnorodność branż, wielkości sprzedaży oraz zapotrzebowania na środki obrotowe jesteśmy w stanie dopasować faktoring do każdej z branż. Współpraca z różnymi partnerami, niezależność w zakresie promocji oferty to jeden z atutów naszego biura. Faktoring w Katowicach odsłania szereg możliwości, a co najważniejsze pozwala zaoszczędzić. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą u naszych Ekspertów Finansowych

Co to jest faktoring? 

Faktoring – usługa świadczona przez instytucje bankowe. Jest kierowana wyłącznie do klientów biznesowych. W zależności od rodzaju faktoring może obejmować różne typy działań. Faktoring klasyczny będzie opierał się o możliwość wykupy zobowiązań finansowych przedsiębiorcy (faktoranta) przez firmę faktoringową (faktora). Wykup odbywa się na podstawie przedstawionych przez przedsiębiorcę faktur. Otrzymane środki są przekazywane na konto faktoranta pod pewnymi warunkami: 

 • faktura nie może przedawniona, 
 • od wartość faktury faktor pobiera prowizję (10-20%). 

Po pozytywnym rozpatrzeniu faktury przedsiębiorca otrzymuje kwotę pomniejszoną o prowizję. Procedura pozwala na otrzymanie środków w ciągu 24 godzin od przekazania zobowiązań handlowych. Faktoring klasyczny często nazywany jest wierzytelnościowym.

Jest to jedna z najpopularniejszych form świadczenia usług w naszym biurze. Dzięki możliwość porównywarki online doradca może poprowadzić usługę faktoringu dedykowanego. Na podstawie różnych wariantów i dodatków oferowanych przez naszych Partnerów dobierze zabezpieczenia, usługi windykacyjne oraz rodzaj odpowiedzialności pod potrzeby świadczenia usług lub sprzedaży towarów. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Katowicach oraz na terenie całego Śląska

Telefon: +48 533 88 78 78

Co to jest faktoring?
Co to jest faktoring?

Zakres świadczenia usług faktoringowych 

Faktoring online pozwala na dobór określonych wariantów oferty. Dzięki możliwości narzędzi analitycznych porównywanie ofert jest bardziej intuicyjne. W ciągu kilku minut możemy przedstawić klientowi faktoring dopasowany pod konkretne potrzeby. Jak wygląda to w praktyce? 

Po wstępnej rozmowie z klientem badamy potrzeby. Po ich ustaleniu wpisujemy je w system. Pośród kilkunastu partnerów narzędzie analizuje ofertę i wybiera jedną – najbardziej zbliżoną do wymienionych przez klienta potrzeb. W zależności od konkretnych preferencji nasi Partnerzy posiadają różne rodzaje faktoringu. Oto przykładowe warianty.

Ze względu na charakter zobowiązania: 

 • faktoring wierzytelnościowy – Faktor odbiera faktury od przedsiębiorcy. W zamian przekazuje mu 80-90% wartości umowy. Płatność za zrealizowaną usługę ponosi kontrahent, który opłaca fakturę na rzecz faktora. 
 • faktoring odwrócony (dłużny) – Przedsiębiorca przekazuje swoje zobowiązania faktorowi. W zamian otrzymuje pieniądze, które musi spłacić w odpowiednim terminie. 

Ze względu na rodzaj odpowiedzialności: 

 • faktoring pełny (bez regresu) – to wykup wierzytelności od przedsiębiorcy bez ponoszenia odpowiedzialności za niezapłaconą przez klienta fakturę. Kiedy klient nie zapłaci za fakturę faktor uruchamia procedurę cesji wierzytelności. 
 • faktoring niepełny (z regresem) –  to wykup wierzytelności od przedsiębiorcy z odpowiedzialnością za niezapłaconą przez klienta fakturę. Kiedy klient nie zapłaci za fakturę przedsiębiorca musi ubiegać się o zaległą zapłatę. 
 • faktoring mieszany – łączy w sobie elementy faktoringu pełnego i niepełnego. Polega na ustaleniu limitu kwotowego za niezapłacone należności. Gdy limit zostanie przekroczony odpowiedzialność spada na przedsiębiorcę. 

Ze względu na rodzaj powiadomienia o cesji: 

 • faktoring jasny – kontrahent jest powiadamiany o cesji wierzytelności wraz z należnościami do spłaty. Proces powiadamiania kontrahenta leży po stronie faktora. 
 • faktoring cichy – kontrahent nie jest powiadamiany o cesji wierzytelności. 
 • faktoring półotwarty – w momencie otrzymania wezwania od zapłaty dłużnik dowiaduje się o istnieniu faktora. 

Ze względu na obszar działania: 

 • faktoring krajowy – obszarem działania obejmuje terytorium Polski. 
 • faktoring międzynarodowy –   jest realizowany przy udziale dwóch faktorów, którzy są odpowiedzialni za cesję wierzytelności i rozliczenia z przedsiębiorcą. Ten rodzaj usługi możemy podzielić na faktoring importowymi i eksportowy. Swoim działaniem obejmuje terytorium całego świata. 

Ze względu na formę zapłaty wierzytelności:

 • faktoring zaliczkowy – przedsiębiorca otrzymuje zaliczkę (80-90%) od faktora. Kiedy dłużnik spłaci należność kwota zostaje przelana na konto klienta. 
 • faktoring dyskontowy – za sprawę wierzytelności odpowiada firma faktoringowa. Data spłaty długu przez klienta nie ma znaczenia. 
 • faktoring wymagalnościowy – kontrahent spłaci należności przedsiębiorca otrzymuje pieniądze. 
Faktoring Katowice Śląsk - bezpłatne porównanie
Faktoring Katowice Śląsk – bezpłatne porównanie

Rzetelni partnerzy – bezpłatna pomoc!

Współpracujemy z polskimi instytucjami bankowymi. Są to jednostki, które cieszą się dużym autorytetem i renomą. Przykładem jest tu bank PKO. Jego oferta faktoringu pozwala nam oferowanie faktoringu dla firm o zasięgu globalnym i krajowym, nastawionym na eksport i import towarów zagranicznych. Współpracujemy z instytucjami bankowymi nastawionymi na mobilność. Faktoring w mBank to przykład usługi opartej o wygodną aplikacje mobilną do zarządzania własnymi fakturami i siecią kontrahentów. Przykładem oferty bankowej o ugruntowanej pozycji na rynku jest faktoring w PEKAO. Oferuje on usługi w zakresie faktoringu niestandardowego, który swoim działaniem może objąć: egzekwowanie należności od jednostek samorządu terytorialnego, dużych przedsiębiorstw, korporacji lub finansowania dostaw. Za przykład może nam posłużyć faktoring w ING oparty o standardowe usługi w zakresie finansowania faktur. Dodatkowo pozwala na realizacje przelewów 3 razy na dobę i posiadanie bezpiecznej aplikacji do zarządzania faktoringiem firmy. 

Sprawdź również kredyty dla firm w Katowicach woj. śląskie