Kredyty Katowice - które najlepsze?
Kredyty Katowice – które najlepsze na 2021 rok?
9 listopada 2020
Kiedy można ogłosić upadłość konsumencka w Katowicach? Zasady upadłości konsumenckiej
Kiedy można ogłosić upadłość konsumencka w Katowicach? Zasady upadłości konsumenckiej
11 maja 2021
OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę

OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę

OC Agenta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Każdy pośrednik, który je wykonuje dla przynajmniej dwóch zakładów ubezpieczeń – w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zobligowany jest do zakupu polisy. Gdzie zatem znaleźć najlepszą ofertę OC Multiagenta?

OC Agenta – dla kogo?

Osoby, które decydują się na rozpoczęcie pracy, jako agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające muszą być świadome tego są zobowiązane do zakupu polisy OC Agenta:

  • już w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń i
  • jeśli w drugim zakładzie ubezpieczeń działają w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej).

W dużym skrócie można stwierdzić, że obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przeznaczone jest dla podmiotów, które wykonują te czynności na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń – są tzw. multiagentami.

Jaki zakres ma ubezpieczenie OC Agenta?

Przedmiotem ubezpieczenia OC Agenta jest odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem przez niego czynności agencyjnych.

Co więcej ubezpieczeniem OC Multiagenta objęte są także szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy, których wykonuje on czynności agencyjne.

OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę
OC Agenta – sprawdź gdzie znaleźć najlepszą ofertę

Na mocy aktualnych przepisów minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 300 380 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 924 560 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Kwota ta ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

OC Agenta – gdzie kupić polisę?

Z uwagi na to, że cena ubezpieczenia OC Agenta może się bardzo różnić w zależności od ubezpieczyciela i indywidualnej oceny ryzyka warto sprawdzić wszystkie produkty, które są dostępne na rynku ubezpieczeń. Gdzie, zatem kupić obowiązkowe ubezpieczenie dla multiagentów, tak by nie tracić czasu na rozsyłanie wielu zapytań? Sprawdzonym rozwiązaniem jest weryfikacja wszystkich ofert za pomocą naszych specjalistów. Wielu pośredników mogło się już przekonać, że kupno OC Agenta z naszą pomocą jest proste. Cały proces zakupu przebiega sprawnie, a Ty zyskujesz pewność, że wybrałeś najlepszą polisę. I to bez wychodzenia z domu czy biura.

Źródło: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Karty Produktów TU

Komentarze są wyłączone.