karta kredytowa bik
Karta kredytowa jako narzędzie budujące historię kredytową?
1 grudnia 2021
Na jaki wkład własny się zdecydować
10 czy 20 procent? Na jaki wkład własny się zdecydować?
2 grudnia 2021
Kredyt hipoteczny krok po kroku

Kredyt hipoteczny krok po kroku

Osoby rozważające zaciągnięcie zobowiązania na zakup wymarzonej nieruchomości muszą uzbroić się w cierpliwość. Procedury związane z udzieleniem kredytu hipotecznego są złożone, a cały proces może zająć nawet kilka tygodni. Czy da się to przyśpieszyć? Czy mamy wpływ na szybkość wydania decyzji kredytowej przez bank? O tym w dzisiejszym wpisie.

Kredyt hipoteczny – krok po kroku

Jak wspomnieliśmy powyżej, proces przyznania kredytu hipotecznego podzielony jest na kilka etapów. Bank w tym czasie będzie sprawdzał naszą zdolność kredytową, weryfikował źródła dochodów i “przyglądał się interesującej nas nieruchomości”. Do nas należeć będzie przede wszystkim udostępnienie bankowi wszelkich niezbędnych dokumentów. Im lepiej się do tego przygotujemy, tym większa szansa na szybkie uruchomienie finansowania. Ale od początku.

Sprawdzanie zdolności kredytowej

Zacznijmy od tego, że jeśli już podjęliśmy decyzję o konieczności posiłkowania się kredytem w zakupie nieruchomości, w pierwszej kolejności powinniśmy przeanalizować naszą zdolność kredytową. Nie ma bowiem większego rozczarowania, niż znalezienie wymarzonego mieszkania czy domu, na który zwyczajnie nie będzie nas stać.

W odpowiednim wyliczeniu zdolności kredytowej pomóc może ekspert kredytowy, który posiadając odpowiednie narzędzia ani jej nie zawyży, ani nie zaniży. Zdarza się, że niektóre banki potrafią znacznie obniżyć naszą zdolność, mimo że realnie stać nas na więcej. Przyczyn tego może być wiele, od nieakceptowania przez bank dodatkowych, acz stałych źródeł dochodu, po zawyżone koszty życia, które bank bierze pod uwagę, oceniając naszą zdolność kredytową.

Bezpłatne porównanie ofert kredytowych na Śląsku

WAŻNE! Jeśli podjęliśmy już decyzję o kredycie hipotecznym, przed podjęciem dalszych działań, zalecamy zamknięcie wszelkich niepotrzebnych zobowiązań kredytowych, jak karty kredytowe, limity odnawialne, debety. Są one znacznym obciążeniem, które utrudni nam otrzymanie kredytu hipotecznego.

Znalezienie nieruchomości i zawarcie umowy przedwstępnej

Wydaje się oczywiste, ale zauważmy, że ten krok wskazujemy, jako drugi. Dopiero po pełnym oszacowaniu naszej zdolności kredytowej możemy bowiem rozpocząć poszukiwanie takiego mieszkania czy domu, na który będzie nas stać. A dokładniej, na który otrzymamy od banku kredyt hipoteczny.

Pamiętajmy w tym miejscu, że od wartości nieruchomości zależeć będzie także kwota, której bank będzie wymagał w ramach wkładu własnego. Ten waha się w przedziale 10 a 20 proc. wartości nieruchomości.

Gdy uda nam się znaleźć odpowiednią nieruchomość musimy zawrzeć z jej właścicielem umowę przedwstępną. Będzie ona wymagana przez bank, a na jej podstawie zawarta zostanie w przyszłości umowa przyrzeczona. 

W umowie przedwstępnej znaleźć się powinny takie informacje jak:

  • data i miejsce zawarcia,
  • określenie przedmiotu umowy, a także wskazanie prawa własności;
  • dane stron umowy;
  • cena sprzedaży nieruchomości;
  • określenie terminu podpisania umowy przyrzeczonej i data przekazania nieruchomości. W tym miejscu warto dodać, że w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny warto wskazać możliwie najdłuższy.

Kredyt hipoteczny krok po kroku – wniosek kredytowy i wymagane dokumenty

Po wykonaniu powyższych czynności możemy przejść do samego wniosku kredytowego. W tym miejscu raz jeszcze podkreślimy, że przed wyborem banku, który ma sfinansować zakup nieruchomości, warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego, który będzie w stanie zarówno pomóc znaleźć najlepszą dla nas ofertę, jak i wesprze w całym procesie pozyskiwania kredytu mieszkaniowego.

W większości banków wnioski kredytowe są do siebie zbliżone. Różnić mogą je pewne szczegóły, a także lista wymaganych dokumentów. Z reguły są to jednak:

  • dokumenty osobowe, jak dowód osobisty, odpisy aktów małżeństwa, etc;
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów;
  • umowa przedwstępna, o której pisaliśmy powyżej;
  • dokumenty dotyczące nieruchomości, jak odpis z księgi wieczystej, wypis z gruntów, etc;

Wiele banków może oczekiwać także tzw. operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego uprawnionego do wykonywania takich czynności.

Gdy po złożeniu przez nas wniosku kredytowego okaże się, że nie dołączyliśmy któregoś z wymaganych przez bank dokumentów, to instytucja wezwie nas do ich przedłożenia. W tym miejscu warto zauważyć, że to właśnie przez złe rozeznanie w wymaganych dokumentach sami często wydłużamy cały proces kredytowy. Określony przez prawo czas na rozpatrzenie wniosku przez bank zacznie biec od nowa w chwili przedłożenia przez nas wszystkich niezbędnych dokumentów.

Zawarcie aktu notarialnego i wpis do księgi wieczystej

Zakładając, że bank wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu wymarzonej przez nas nieruchomości, musimy zawrzeć jeszcze ze sprzedającym umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Gdy to zrobimy, koniecznym jest także złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej hipoteki. Ten ostatni krok może zrobić za nas sam notariusz, dzięki czemu zaoszczędzimy sporo czasu.

Uruchomienie kredytu trwa w większości banków około 7 dni, jednak dokładne zapisy mówiące o tym terminie wskazane są zawsze w umowie kredytowej. W niej też zawarte są także wszelkie niezbędne do wykonania kroki, które musi w określonym czasie wykonać kredytobiorca od otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej.
Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny, jak widać powyżej, jest dość złożony, a przedstawione przez nas kroki opisane zostały dość pobieżnie, dlatego zawsze polecamy skorzystanie z fachowej pomocy profesjonalnego eksperta kredytowego, który pomoże przejść wszelkie jego etapy. Pozwoli nam to na zaoszczędzenie zarówno czasu, jak i uniknięcie niepotrzebnych nerwów, które bardzo często towarzyszą osobom starającym się o kredyt mieszkaniowy.

Zdjęcie główne: Pexels