refinansowanie czy prolongata
Refinansowanie czy prolongata? Co wybrać, by obniżyć ratę kredytu?
9 lutego 2022
kredyt hipoteczny dla firmy
Kredyt hipoteczny dla firmy. Czy to możliwe?
4 marca 2022
Ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Które są wymagane?

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w Polsce to już około 330 tysięcy złotych. Długość spłaty zaś wynosi nierzadko nawet 30 lat. Aby chronić swoje inwestycje, banki stosują różne zabezpieczenia i wymagają od swoich klientów pewnych polis, które także mają chronić interesy instytucji. Które ubezpieczenia kredytu hipotecznego są wymagane, a które są wyłącznie “opcją” w przypadku kredytów hipotecznych?

Kredyt mieszkaniowy – duża wartość, długi okres spłaty, niskie oprocentowanie

Tylko na przestrzeni roku banki i SKOK-i na terenie całego kraju udzielają kredytów hipotecznych, a więc kredytów mieszkaniowych z zabezpieczeniem w formie hipoteki, na łączną sumę w granicach 80-100 miliardów złotych. Nie można zatem dziwić się temu, że każda z tych instytucji chce dobrze zabezpieczyć swoje interesy, a jednocześnie wymaga tego od nich Komisja Nadzoru Finansowego. Brak zabezpieczeń, nieminimalizowanie ryzyka, udzielanie kredytów osobom bez zdolności kredytowej mogłoby doprowadzić do załamania rynku finansowego, a w konsekwencji kolejnego kryzysu.

Kluczowym zabezpieczeniem kredytów celowych, jakimi są kredyty mieszkaniowe, jest oczywiście sama hipoteka, a więc ograniczone prawo rzeczowe banku ustanawiane na finansowanej nieruchomości. Hipoteka świetnie chroni instytucje finansowe na wypadek problemów finansowych kredytobiorcy, ale także jego zgonu czy upadłości. Wierzyciel hipoteczny ma bowiem pierwszeństwo w egzekucji z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką przed innymi wierzycielami.

Najtańsze kredyty mieszkaniowe na Śląsku. Bezpłatne porównanie.

Samo ustanowienie hipoteki to jednak niejedyna forma zabezpieczenia, której można oczekiwać, zaciągając wieloletnie zobowiązanie na zakup mieszkania lub domu. Większość instytucji finansowych oczekuje także wykupienia pewnych dodatkowych polis, które również minimalizują ryzyko straty, a ciężar ten w dużej mierze przerzucany jest na ubezpieczycieli.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Których wymagają banki?

Wiele osób poszukujących tanich kredytów mieszkaniowych zastanawia się, które ubezpieczenia są wymagane, a które tylko opcjonalne w przypadku kredytów mieszkaniowych. Nic dziwnego, wykupienie wielu polis może być dość kosztowne, co przełoży się na miesięczne obciążenie domowego budżetu. Niestety, jednak niektóre polisy są wymagane i nie da się ich uniknąć. Z innych można zrezygnować, ale warto rozważyć ich wykupienie, ponieważ mocno zabezpieczają samego kredytobiorcę, np. na wypadek niezdolności do pracy czy wypadkowi.

Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych
Ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych mogą być sporym obciążeniem dla kredytobiorców. Ekspert kredytowy Śląsk.

Do najczęściej stosowanych polis w przypadku kredytów hipotecznych zaliczyć można:

  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • ubezpieczenie pomostowe
  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do pracy

Które z nich są wymagana, a na które nie trzeba się decydować? Sprawdźmy poniżej.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest polisą wymaganą w przypadku kredytów mieszkaniowych, ale dotyczy wyłącznie części kredytobiorców. Chodzi o te osoby, które nie posiadają wymaganych przez banki 20 procent wartości nieruchomości. Przypomnijmy w tym miejscu, że Komisja Nadzoru Finansowego już w 2017 roku wydała rekomendację, na podstawie której banki i SKOK-i mogą udzielać finansowania wyłącznie do wartości 80 procent ceny mieszkania, domu lub działki. Pozostałą kwotę musi wyłożyć kredytobiorca. Rekomendacja ta miała na celu zapewnienie stabilności systemu bankowego w Polsce i jednocześnie ochronę samych kredytobiorców.

Wymagane ubezpieczenia kredytu hipotecznego – Ubezpieczenie pomostowe 

Najbardziej dokuczliwym i jednocześnie wymaganym ubezpieczeniem przy kredytach hipotecznych jest ubezpieczenie pomostowe. Polisa ta chroni wyłącznie instytucję udzielającą kredytu. Jest to jednak ubezpieczenie czasowe, a dotyczy wyłącznie okresu od uruchomienia kredytu (wypłaty środków) do czasu, w którym sąd rejonowy dokona wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Zauważmy bowiem, że bank w tym czasie nie ma żadnego zabezpieczenia, a okres oczekiwania na dokonanie wpisu w KW wynosi nawet kilkanaście miesięcy. Jak wyliczyło ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości, średnia miesięczna składka na ubezpieczenie pomostowe wynosi już 370 zł. Banki przyjmują zwykle od 0,1 do 0,7 proc. wartości kredytu.

Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy

Polisa na życie nie jest zwykle ubezpieczeniem wymaganym, jednak skutecznie może obniżyć inne koszty kredytu, jak prowizja czy marża banku. Ubezpieczenie na życie warte jest rozważenia, ponieważ chroni w dużej mierze rodzinę kredytobiorcy, gdy te umrze w trakcie spłaty kredytu mieszkaniowego. To na ubezpieczyciela przejdzie ciężar spłaty pozostałych rat kredytowych. Stawka ubezpieczenia na życie ustalana jest indywidualnie i zależy od wielu czynników.

Ubezpieczenie nieruchomości

Tego ubezpieczenia wymaga wiele banków w Polsce, jednak jest to najtańsza polisa, z którą możemy się spotkać w przypadku kredytów hipotecznych. Jej celem jest ochrona zarówno banku, jak i samego kredytobiorcy, np. na wypadek pożaru, zalania, wichur czy innych zdarzeń losowych, które obniżą wartość nieruchomości lub doprowadzą do jej całkowitego zniszczenia.

Ubezpieczenie od utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania

Ubezpieczenie od utraty pracy lub czasowej niezdolności do jej wykonywania może zabezpieczyć kredytobiorcą w czasie niemożności zarobkowania. Warto podkreślić, że to ubezpieczyciel będzie opłacał raty kredytu, jednak dotyczy to wyłącznie pewnego okresu zawartego w umowie ubezpieczeniowej.

Jak widać, instytucje finansowe robią wszystko, aby zabezpieczyć swoje interesy, jednak nie każda polisa jest wyłącznie obciążeniem. Niektóre z nich faktycznie mogą jednak znacznie podnieść koszt kredytu. Przed wyborem banku, w którym zaciągniemy kredyt hipoteczny, warto wcześniej porównać oferty wielu instytucji, a pomóc w tym może niezależny ekspert kredytowy Śląsk.

Zdjęcia: rattanakun

Komentarze są wyłączone.